Małe elektromagnetyczne wyświetlacze 7-segmentowe to doskonała czytelność, niezawodność i bardzo niski koszt eksploatacji. Moduły zbudowane są z siedmiu elektromagnetycznMałe 1" elektromagnetyczne wyświetlacze 7-segmentoweych segmentów refleksyjnych w kolorze białym lub żółtym. Umożliwiają pokazanie cyfr 0-9 oraz pewnej liczby symboli i znaków alfabetycznych. Jesteśmy jedynym na świecie producentem tych komponentów. Produkujemy je w oparciu o linię technologiczną zakupioną od firmy Mark IV FP Electronics.

Typowe zastosowania obejmują

 • wskaźniki w dystrybutorach paliwowych
 • wyświetlacze cen
 • wyświetlacze wag
 • przenośny sprzęt pomiarowy
 • automaty do sprzedaży biletów
 • automaty do pobierania opłat za przejazd

Zasada działania

Każdy segment zawiera magnes stały współdziałający z elektromagnesem. Prąd impulsu powoduje odwrócenie pola magnetycznego indukowanego w cewce elektromagnesu. Kierunek pola określa, czy segment jest widoczny (SET), czy schowany (RESET). Dzięki „pamięci magnetycznej” nie wymagają zasilania do podtrzymania wyświetlanej informacji (zerowy pobór energii).

Widoczność

Wysokość modułów wynosi 1″. Segmenty modułu wykonane są z materiału refleksyjnego w kolorze białym lub żółtym o zwiększonej odporności na promieniowanie UV, charakteryzującego się doskonałą widocznością w szerokim zakresie warunków oświetleniowych, także w silnym nasłonecznieniu. Orientacyjna widoczność wynosi 15,2m i poprawia się wraz ze wzrostem natężenia oświetlenia otoczenia. Tło cyfry (maskownica) jest w kolorze czarnym matowym.

Niezawodność

Brak elementów elektronicznych i połączeń mechanicznych pozwoliło uzyskać niezawodność sięgającą 250 milionów operacji. Moduły są odporne na uderzenia i wibracje, co szczególnie predysponuje je do użycia w zastosowaniach mobilnych, w szerokim zakresie temperatur środowiska pracy. Zanik zasilania nie powoduje utraty wyświetlanej informacji („pamięć magnetyczna”). Miliony tych urządzeń działa na całym świecie od ponad 30 lat. Żaden inny wyświetlacz nie posiada takiego poziomu niezawodności.

Ekonomiczność

Zasilanie jest wymagane wyłącznie do zmiany wyświetlanej informacji. Dzięki „magnetycznej pamięci” moduły podtrzymują wyświetlaną informację dowolnie długo bez zasilania. Wysoka niezawodność przekłada się na bardzo niski koszt eksploatacji.

Elektromagnetyczne wyświetlacze 7-segmentowe mogą pracować w bardzo różnych warunkach środowiskowych i niekiedy wymagają „odświeżenia wizualnego”. Oferujemy kompletne zespoły głowic do wyświetlaczy 7-segmentiwych – wymiana głowicy jest znacznie tańsza i prostsza od wymiany całego modułu wyświetlacza.

Parametry

wymiary modułu (sz./wys./dł.): 1,072" x 1,690" x 0,962"
temperatura pracy: -40°C to 75°C (patrz poniżej: uwagi do aplikacji)
temperatura składowania: -45°C to 85°C
wilgotność względna: 5% do 95% bez kondensacji
rezystancja cewki: 45Ω ±10% w 20°C
współczynnik temperaturowy: 0,195°C/mW (na wolnym powietrzu)
maks. temperatura cewki: 95°C
maks. amplituda impulsu prądowego:
(należy ograniczyć prądowo)
335mA (wynikowe minimalne napięcie na cewce 16VDC.)
napięcie na cewce: 19VDC (patrz poniżej: uwagi do sterowania)
szerokość impulsu: 1ms

 

Uwagi do sterowania

 • Czas mechanicznego obrotu segmentu wynosi maksymalnie 15ms.
 • Dla takich parametrów sterowania cewki, cykl pracy sterowania tego samego segmentu musi byc mniejszy niż 5% (czas wł./wył.), dlatego należy pozostawić co najmniej 900ms odstępu czasowego przed ponownym wysterowaniem tego samego segmentu. Zapobiegnie to akumulacji ciepła w cewce segmentu.
 • Impuls SET ustawia segment w pozycji widocznej, impuls RESET chowa segment.

Uwagi do aplikacji

 • Moduł musi być chroniony przed wysokimi temperaturami wynikającymi np. z oświetlenia obudowy wyświetlacza bezpośrednim światłem słonecznym.
 • Moduły należy chronić filtrem UV.
 • Test żywotności przy pracy ciągłej z częstotliwością 14 operacjach na minutę osiągnął wynik 94 milionów operacji bez awarii.
 • Podczas konserwacji i czyszczenia płyty drukowanej, głowica wyświetlacza musi być odłączona od podstawy, ponieważ głowica nie wymaga czyszczenia. Użycie rozpuszczalników fluorowych unieważnia gwarancję.

c_ce

Małe wyświetlacze 7-segmentowe

Karty produktowe

pdf Małe elektromagnetyczne wyświetlacze 7-segmentowe – ogólne informacje

male_elektromagnetyczne_wyswietlacze_7segmentowe.pdf, 543KB