zasada_dzialania1

 

Krótki impuls elektryczny w cewce indukuje pole magnetyczne w rdzeniu, które oddziałując z polem magnetycznym zamocowanego swobodnie dysku, powoduje jego obrót i ustawienie się stroną jaskrawą do obserwatora. Do utrzymania takiego stanu niepotrzebna jest jakakolwiek energia, a dysk podtrzymywany jest w określonym położeniu przez wewnętrzną pamięć magnetyczną. W celu ponownego obrócenia dysku, należy przepuścić przez cewkę impuls o zmienionym kierunku przepływu, który zmieniając polaryzację rdzenia obróci dysk na stronę matowo-czarną.

 

zasada_dzialania2

 

Na analogicznej zasadzie działają elektromagnetyczne moduły siedmiosegmentowe, w których ruchomymi elementami są flagi pokryte białym lub jaskrawym kolorem. Poszczególne flagi mogą przyjąć jedno z dwóch położeń – mogą być widoczne lub schowane przed wzrokiem obserwatora, wyświetlając w ten sposób odpowiednią cyfrę lub znak.

zasada_dzialania3